Mobiliteit

“Samen werken aan een duurzaam resultaat”

SmartPLUS verzorgt diverse maatwerktrajecten waarbij de focus zowel intern als extern gericht kan zijn, met als doel medewerkers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden.

SmartPLUS is professioneel op het gebied van mobiliteit en heeft een aantal unieke maatwerktrajecten ontwikkeld.

Uitgangspunt

Uitgangspunt hierbij is dat de kandidaat centraal staat in het hele proces. Door het persoonlijk contact met de kandidaat en de kennis van de arbeidsmarkt brengt SmartPLUS partijen bij elkaar.

Succes

Het succes van onze mobiliteitstrajecten zit vooral in efficiency en acceptabele prijs.

MVO

SmartPLUS werkt vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheid (MVO). De mobilteitstrajecten zijn gericht op duurzame inzetbaarheid en het aangaan van langdurige relaties met kandidaat en opdrachtgever.

Welke mobiliteitstrajecten bieden wij aan?

  • Outplacement / re-integratie (2e spoor)
  • Voorschakeltraject (verkort-outplacement/quickscan)