MVO

In onze missie neemt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijke plaats in.

Dat betekent voor ons het vinden van een goede balans tussen ‘person’, ‘people’, ‘planet’ en ‘prosperity’ op lange termijn waardoor wij minder afhankelijk zijn van economische schommelingen en snel kunnen inspelen op de veranderende omgeving.

In dit kader is SmartPLUS partner van KWF Kankerbestrijding en wordt jaarlijks een gedeelte van de opbrengsten van activiteiten geschonken aan het Sophia Kinderziekenhuis.

SmartPLUS zet zich ook in voor speciale doelgroepen zoals (ex-)defensiepersoneel. Zo is in 2015 een reünie georganiseerd voor veteranen Nederlands-Indie en Nederlands Nieuw-Guinea en is ter ere van hen een boek ‘Onbereikbaar Dichtbij’ gepubliceerd.

SmartPLUS sponsorde de DIABEATIT Run in 2016.