Projecten

SmartPLUS Resources B.V. is een door het UWV landelijk erkend reïntegratie- en jobcoachbedrijf en heeft een raamovereenkomst werkfit en naar werk.

SmartPLUS creëert direct of projectmatig werkplekken op maat en vult bestaande werkplekken in bij werkgevers voor cliënten zonder of met een beperkt arbeidsvermogen c.q. beperking.

SmartPLUS heeft bij grote projecten en groepen (50-500 pp) direct werkervaringsplekken beschikbaar op de Schiekade op het gebied van schoonmaak, productie, toezicht, planning en onderhoud.

Enkele voorbeelden van projecten van SmartPLUS:

 • Project Smart; (start 4 januari 2018) kortste weg naar werk; voor werkzoekenden Rotterdam Rijnmond, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland en Barendrecht;
 • Werkfit- en naar werkproject Baanbrekend Drechtsteden: uitstroom arbeidsmarkt;
 • ‘Werkfit maken en aan het werk’, Schiekade 830, Rotterdam;
 • Het HORECA-project Rotterdam Rijnmond;
 • Het begeleiden van diverse 50-plussers (‘job-ready’ maken en begeleiden naar een betaalde baan);
 • Het trainen en begeleiden van oudere defensiemedewerkers voor uitstroom naar de (civiele) arbeidsmarkt (in samenwerking met de Stichting Employability Centrum voor Defensiepersoneel (ECDef);
 • Het begeleiden van (ex-)defensie personeel (doelgroep vanaf 50 jaar) met voorschakeltrajecten i.s.m. met partners, loopbaanadviseurs en e-coaches voor uitstroom naar de (civiele) arbeidsmarkt;
 • Het begeleiden en trainen van 50 plussers in de Drechtsteden met diverse convenantpartners en overheid met ons voorschakeltraject voor uitstroom naar de arbeidsmarkt;
 • Het, in opdracht van de Gemeente Vlissingen, ex-Zalco, begeleiden van voorschakeltrajecten voor uitstroom naar de arbeidsmarkt;
 • Het,in opdracht van de Gemeente Delft, begeleiden van uitkeringsgerechtigden met voorschakeltrajecten voor uitstroom naar de arbeidsmarkt;
 • Het, in opdracht van de Gemeente Tilburg, begeleiden van  uitkeringsgerechtigden voor uitstroom naar de arbeidsmarkt;
 • Het met partners verzorgen van een leerwerktraject HORECA voor uitkerings-gerechtigden.