Participatiewet

Gemeenten zijn vanuit hun wettelijke taak verantwoordelijk voor ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling van inwoners met een uitkering in het kader van de Participatie Wet (voorheen Wet werk en bijstand (WWB)), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Gemeenten kunnen ondersteuning vragen voor de begeleiding en bemiddeling gevolgd door plaatsing en nazorg op reguliere arbeidsplaatsen door een re-integratie bedrijf.

SmartPLUS is een UWV-erkend re-integratiebedrijf. SmartPLUS heeft voor klanten uit de doelgroepen 20-50, 50-80 en 80+ een duurzame betaalde banen beschikbaar op werkplekken, die wij binnen ons zakelijk netwerk in diverse branches en in diverse regio’s hebben gecreëerd of krijgen aangeboden (logistiek, haven, horeca, bouw, beveiliging, ICT etc).

Onze re-integratie methodiek en uitvoering heeft als doel om klanten te begeleiden naar een betaalde baan en hem/haar daardoor geheel of gedeeltelijk uit de uitkeringssituatie te laten stromen. Onze re-integratieactiviteiten sturen op het daadwerkelijk plaatsen van de klant in werk en hem/haar vervolgens aan het werk te houden. Dit houdt in, dat re-integratie kosten van een traject terug verdiend kunnen worden door een arbeidsovereenkomst, detachering of een begeleidwerkplek die structureel geld oplevert, waardoor sprake is van een structurele schadelastbeperking voor gemeenten.

Onze re-integratieactiviteiten / trajecten bestaan onder andere uit: “Werkfit maken” (wat is nodig om de klant aan het werk te krijgen en/of werk te laten hervatten) en “Naar werk” (wat is nodig om daadwerkelijk een klant te plaatsen en vervolgens aan het werk te houden).

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marty Picauly: 06 52 31 24 72.

Regio’s

Wij zijn gevestigd en werken in de regio en omgeving Rotterdam, Rijnmond, Hoek van Holland, Gouda, Boskoop, Zevenhuizen, Capelle aan de IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Schiedam, Delft, Westland, Den Haag, Voorschoten, Rijswijk, Naaldwijk, Monster, ‘s-Gravenzande, Ridderkerk, en Hendrik Ido Ambacht. Drechtsteden: Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Gorinchem.

Aanmelden

Meld je direct aan bij SmartPLUS door te bellen op 085-877 0331 of laat een bericht achter en maak een afspraak. Je kan je ook aanmelden via je UWV contactpersoon.